Alette de Roos vind jouw privacy belangrijk en doet er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor de gratis content via mijn nieuwsbrief, je aanvraag van een van mijn andere gratis items of om je bestelling van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als je toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je op de hoogte te houden van mijn diensten en producten.

In deze privacyverklaring deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je mij verstrekt gebruik. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:
online: als je één van de websites van Alette de Roos bezoekt, zoals www.alettederoos.nl of www.winkel-van-alettederoos.nl
offline: als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres of telefoonnummer aan mij geeft op een bijeenkomst omdat je de nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met de privacyverklaring die van toepassing is op mijn websites. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde omgeving. Op mijn websites worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding naar mij verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

De informatie die ik verzamel
Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

1. Persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt
Als je je aanmeldt om de nieuwste info en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan één van mijn enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres. Ook als je het contactformulier op mijn websites invult en verzend, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je naam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de websites bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je adresgegevens en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je adresgegevens vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om eventueel fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn trainingen, programma’s of diensten.

Ik gebruik voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit de beveiligde betaalomgeving naar Mollie ook wel Stg Mollie Payments genoemd. Voor het gebruik van jouw informatie kan Stg Mollie Payments hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

2. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan mij worden doorgegeven
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan Google Analytics wordt verstrekt. Echter is Google Analytics volledig door mij privacy vriendelijk ingesteld volgens de AVG; IP-adressen worden gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Hoe ik je gegevens gebruik
• Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren. Ik stuur je als je een product of dienst bij mij hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief met updates.
• Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates.
• Ik mail je, na levering van mijn diensten of producten (of soms tussentijds), een factuur.
• Ik mail je als je expliciet hebt aangevraagd om waardevolle informatie te sturen.
• Ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten.
• Ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis freebies en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet.
• Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
• Ik gebruik je informatie daarnaast ook om partijen waarmee ik samenwerk of aan wie ik werk uitbesteed (zoals drukkerijen) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten of bij technische problemen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.
• Ik verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als je je hebt aangemeld (op één van) mijn websites voor mijn nieuwsbrief of andere toffe gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd hebt. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Mailchimp. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je altijd laten aanpassen door een mail te sturen naar privacy@alettederoos.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie onderaan elke geautomatiseerde mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 1 maand volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en ik kom graag na wat ik beloof!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een e-mail naar privacy@alettederoos.nl.

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op social media
Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden zoals reacties op mijn social media en op mijn blogs mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Eventuele wijzigingen van mijn websites kan leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Ik raad je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen.

Alette de Roos
Krugerstraat 36Hs
1091LH  Amsterdam 

Kvk Amsterdam: 34268480
btw-identificatienummer: NL002172004B59

Back to Top